Orta Karadeniz Bölge Müdürlüğü

İnebolu Gümrük Müdürlüğü

Hakkında
 
Gümrük ve Ticaret Bakanlığı taşra teşkilatında Orta Karadeniz Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğüne bağlı olarak, 8 Haziran 2011 tarihli Resmi Gazete’ de yayımlanarak yürürlüğe giren 640 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile İnebolu Gümrük Müdürlüğü Kurulması kararı alınmış ve bu karar neticesinde 09.06.2013 tarihinde faaliyete başlamış olup her türlü ithalat, ihracat ve yolcu işlemlerini (ihtisas Gümrük İdareleriyle sınıflandırılmış işlemler hariç) yapmaya yetkili bulunmakta olup limaniçi mevkiinde bulunan hizmet binasının 1. ve 2. Katında faaliyetlerini sürdürmektedir.

Faaliyet Alanı
           
İnebolu Gümrük Müdürlüğü A sınıfı Gümrük İdaresi olarak; İnebolu’ ya ithalat, ihracat ve transit yoluyla gelen eşyalara ilişkin işlemleri yürütmekte olup, kara ve deniz yoluyla ithalat ve ihracat işlemleri yapılmaktadır.
 
Yurtdışından gelen ve giden eşya ve taşıtların gümrük işlemleri ile ihtiyaç halinde Kastamonu Havalimanından yurda giriş ve yurtdışına çıkış yapan yolculara ilişkin işlemler, kaçak zannı ile yakalanıp gümrük idaresine teslim edilen eşyaların işlemleri yerine getirilmektedir.
 

Yönetici


Muammer AYDEMİR
Gümrük Müdür Vekili


İstatistik

  2013 2014 2015 2016
İthalat Miktarı (CIF) $ 20.801.751 28.230.893 18.062.703 17.769.473
İhracat Miktarı (FOB) $ 8.841.645 4.960.949 432.659 3.290.107

 
En Fazla İthal Edilen Eşyalar
 
Üre, Methanol, Endüstriyel Odun

En Fazla İhraç Edilen Eşyalar

Gemi Boyası, Tiner, Kumanya


İletişim
 
Adres             :           İnebolu Gümrük Müdürlüğü Cami Kebir Mah. Liman içi
E-Posta           :           inebolu.gum@gtb.gov.tr
Tel                   :           0366 811 2012
Faks                :           0366 811 2016


Haritadaki Konumu