Orta Karadeniz Bölge Müdürlüğü

Samsun KİM

Hakkında
 
Kaçak İstihbarat ve Narkotik Gümrük Muhafaza Müdürlüğü (mülga) adı altında 27.06.1995 günlü Müsteşarlık Makamı Onayı ile kurulan ve 22.11.2011 tarih ve 28150 sayılı Resmi Gazatede yayınlanan Kararname ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Taşra Teşkilatı olarak oluşturulan,Orta Karadeniz Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğüne bağlı  Samsun Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü,Samsun Limanı içerisinde yer alan hizmet binasında, Samsun Gümrük Müdürlüğü ile müştereken kullanılan tek katlı binada faaliyetine devam etmektedir.


Faaliyet Alanı
           
Bölge Müdürlüğü görev çevresini kapsayan 7 ilde adli görevlere ilişkin emir ve talimatlar doğrultusunda, kaçakçılık faaliyetleriyle ilgili önleme, izleme ve araştırma yapmak, istihbari bilgi toplayarak bu faaliyetleri değerlendirmek ve önlemeye yönelik tedbirleri almak, ihbarları takip etmek ve değerlendirmek, bölgesel risk kriterleri ve risk profilleri belirleyerek kaçakçılık haritası oluşturmak ve kontrollü teslimat içerisinde yer alarak mücadeleci birimlerle koordinasyon ve iş birliği çerçevesinde yürütülmesini sağlamaktır.


Kaçak Eşya Yakalamaya İlişkin İstatistik

Yıl Gümrüklenmiş Değer (TL)
2014 2.681.727
2015 4.504.542
2016 6.449.185ALO 136 Kaçak İhbar Hattınaİlişkin Bilgiler:
 
Bakanlığımız Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü hizmetinde kullanılmakta olan ALO136 ihbar hattına gelen 2016 yılı içerisinde toplam 56 ihbar Müdürlüğümüze yönlendirilmiş, 41 ihbar sonuçlandırılmış olup yapılan aramalar sonucunda 1241 paket TAPDK bandrolü bulunmayan sigara ile 30 adet cep telefonu ele geçirilerek ilgili şahıslar hakkında adli işlem yapılmıştır.


Dedektör Köpek İdarecilerine İlişkin Bilgiler:Müdürlük bünyesinde 1 adet NDKİ (Narkotik Dedektör Köpek İdarecisi) ve 1 adet ÇTDKİ (Çay Tütün Dedektör Köpek İdarecisi)görev yapmaktadır.
 

X-Ray Operatörlerine İlişkin Bilgiler: Müdürlük bünyesinde 8 adet X-RAY operatörüvardiya sistemine göre görev yapmakta olup, 1 X-RAY operatörü ise radyasyondan  korunma sorumlusu olarak görev yapmaktadır.


İletişim
 
Adres             :           Samsun Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü                                             
                                   Liman Mah. Limaniçi İlkadım/Samsun
E-Posta           :           samkim@gtb.gov.tr
Tel                   :           0362 445 3152
Faks                :           0362 445 0886