Orta Karadeniz Bölge Müdürlüğü

Geçmiş Dönem Yöneticilerimiz

ORTA KARADENİZ GÜMRÜK VE TİCARET BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
GEÇMİŞ DÖNEM BAŞ MÜDÜRLER VE BÖLGE MÜDÜRLERİ
 
            Orta Karadeniz Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü, Bölge Müdürlüğü olarak kurulmasından önce 02.07.1993 tarihli 485 Sayılı Gümrük Müsteşarlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında KHK ile Samsun Gümrükleri Başmüdürlüğü ve Samsun Gümrükleri Muhafaza Başmüdürlüğü şeklinde iki ayrı başmüdürlük olarak kurulmuş, daha sonra  29.07.2003 tarih ve 25183 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 22.07.2003 tarih ve 2003/5932 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Samsun Gümrük ve Muhafaza Başmüdürlüğü olarak birleştirilmiştir.

            22.12.2011 tarihli, 28150 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 29.11.2011 tarihli, 2011/2474 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığının Taşra Teşkilatının yeniden yapılandırılması çerçevesinde Orta Karadeniz Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü adı altında  faaliyetine devam etmektedir.
M. Mesut ÖĞRÜK
16/06/1993-15/07/1996
23/11/1997-05/10/1999
Gümrük Baş Müdürü

Doğan TAÇALAN 
14/06/1993 - 01/08/2003
Gümrük Muhafaza Baş Müdürü

Faruk KILIÇ
02/09/1996 – 24/10/1997
Gümrük Baş Müdürü

Mehmet ŞAHİN
05/10/1999 – 26/04/2001
Gümrük Baş Müdürü

Nurhayat TALAZ
26/04/2001 – 07/01/2004
Gümrük Baş Müdürü

İsmet SÖZEN
07/01/2004 – 20/07/2009
Gümrük Baş Müdürü

Ali İhsan MERDANOĞLU
20/07/2009 – 14/02/2011
Gümrük Baş Müdür Vekili


Serkan IŞIK
14/02/2011 - 18/08/2015
Bölge Müdürü