Başvuruları Kabul Edilen Taşeron Personel İsim Listesi

Başvuruları Kabul Edilen Taşeron Personel İsim Listesi
24.12.2017 tarih ve 30280 sayılı Resmi Gazete yayımlanan 696 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında bazı düzenlemeler yapılması hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 127. maddesi ile 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye eklenen geçici 23.madde ve 01 Ocak 2018 tarih ve 30288 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan anılan Kanun Hükmünde Kararnamenin geçici 23. maddesi uyarınca Orta Anadolu Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü ve bağlantılarına ait sürekli işçi kadrolarına geçme talebinde bulunan ve başvuruları kabul edilen taşeron personel isim listesidir.